Content


Pimeda aja koolitus on üks osa juhi koolitusest B-kategooria sõidukijuhtide riiklikus õppekavas.

Koolituse eesmärk on õpetada õpilastele ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel, kuhu algajad juhid satuvad kergemini nõuetekohase koolituseta. Koolitusel omandab õpilane teadmised ja oskused tulede õigest kasutamisest ning pimeda ajal sõitmisega seonduvatest ohtudest.

Simulaator annab täiendava võimaluse omandada vajalik sõiduoskus mitte ainult pimeda ajal sõitmisel vaid ka halva nähtavusega ja/või libedates tingimustes.

Simulaatorit saab kasutada igal ajal sõltumata aastaajast. Õpetamisel lähtutakse õppekavas toodud ainekaartidest, mille kohaselt teoreetiline ja praktiline õpe on ühtne tervik.

Simulaator võimaldab sõitmist erinevates ohtlikes olukordades riskivabalt, kus harjutamise käigus saavutatakse reaalseks sõitmiseks vajalikud ohutud sõiduvõtted.

Auto juhtimise õppimine simulaatoril ei ole ulme vaid sellel sõitmisega õpitakse kasutama sõiduki juhtimiseks vajalikke juhtimisvõtteid.

NB! Lugupeetud õpilased, registreerimine toimub ainult oma autokooli kaudu.

Lugupeetud Autokooli esindaja, enne õpilaste registreerimist
võtke ühendust Simulaator OÜ esindajatega e-mailil

info@simulaator.ee

News

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad.

§ 12. Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus.

(1) B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhi esmaõppe algastme käigus läbida pimeda aja koolitus.

(2) Kui esmaõppe algaste läbiti ajal, mil pole pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida esimesel võimalusel pärast algastme läbimist või enne juhi lõppastme koolitust.

(3) Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse õppematerjal jaguneb ühele teooritunnile ja ühele sõidutunnile.

(4) Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja asjakohase sissekande määruse koolituskursuse tunnistusele.


Kontaktid:

Simulaator OÜ
Reg.Nr. 12297904
SEB a/a 10220208034224
SWED a/a 221055249129

Mustamäe tee 4, Tallinn
Tel: 5110164
info@simulaator.ee
tatjana@simulaator.ee